Hỗ trợ và bảo trì

Chúng tôi cung cấp bốn hạng mục bảo trì: hoàn thiện, ngăn ngừa, khắc phục và thích ứng.

Bảo trì hệ thống cung cấp khả năng thích ứng liên tục để giữ cho hệ thống của bạn hoạt động ở hiệu suất tối ưu. 

– Bảo trì khắc phục bao gồm sửa lỗi và chẩn đoán sự cố và biện pháp khắc phục.

– Bảo trì thích ứng giúp hệ thống luôn cập nhật với bất kỳ thay đổi nào trong tích hợp hoặc cập nhật phần mềm.

– Backup dữ liệu tránh thất thoát và mất dữ liệu

ErpTechUp sẽ luôn cập nhật phần mềm ERPNext cho Doanh nghiệp của bạn khi có bất cứ 1 bản cập nhật nào mới. Các tùy chỉnh phần mềm và tích hợp phức tạp có thể yêu cầu ErpTechUp nghiên cứu và tư vấn đưa ra giải pháp.

Sau khi quá trình triển khải hoàn tất, ErpTechUp sẽ hỗ trợ 24/7.Chỉ cần gửi email đến [email protected]  hoặc gọi số Hotline .ErpTechUp sẽ trợ giúp trong vòng một giờ kể từ khi bạn yêu cầu