CRM

Một CRM đầy đủ chức năng có sẵn trong ERPNext và bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và địa chỉ liên hệ của mình từ đây. Bạn cũng có thể tạo báo giá và đơn bán hàng từ Module CRM. Module CRM được tích hợp đầy đủ vào Bán hàng, Kế toán và tiếp tục đi sâu vào sản xuất và kiểm kê.

 Có. Với các chiến dịch bên trong Module CRM của ERPNext, bạn có thể quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ bằng các email hoàn toàn có thể tùy chỉnh và tạo lịch trình chiến dịch để gửi cho các khách hàng tiềm năng của Công ty bạn