Giải pháp Phi Lợi Nhuận

Điều hành tổ chức phi lợi nhuận của bạn một cách suôn sẻ bằng cách theo dõi các thành viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ và các tổ chức cá nhân.
Các tính năng miễn phí chung

Dưới đây là một số lợi ích bạn nhận được khi sử dụng ERP của TechUp

Hồ sơ công ty của riêng bạn

Phân quyền kiểm soát các hoạt động

Hỗ trợ hầu hết các loại tiền tệ

Tổng quan về tất cả các Module

Email thông báo với các mẫu tùy chọn

Trợ giúp 24/7 từ bộ phận hỗ trợ

Quy trình triển khai ERP tại TechUp

Với quy trình triển khai của TechUp sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Có được ‘cảm giác’ thực sự về giải pháp quản lý Doanh nghiệp tất cả trong một hệ thống phần mềm ERP

Phần mềm quản lý hoạt động phi lợi nhuận

Điều hành tổ chức phi lợi nhuận của bạn một cách suôn sẻ bằng cách theo dõi các thành viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ và các tổ chức cá nhân.

Tổ chức phi lợi nhuận

Điều hành một tổ chức phi lợi nhuận bền vững không phải việc đơn giản. Từ việc tìm kiếm các thành viên phù hợp đến điều hành công việc hậu cần để hoàn thành tốt công việc, có rất nhiều yếu tố liên quan. Phần mềm có thể theo dõi các thành viên, các nhà tài trợ và tình nguyện viên hoặc ghi và nhận các đơn xin tài trợ.

Thành viên

Thành viên là một phần quan trọng của bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào. Quản lý các thành viên trong tổ chức phi chính phủ của bạn và phân loại họ thành các công việc khác nhau. Đặt thời hạn thành viên và kiểm tra xem khách hàng hoặc nhà cung cấp hiện tại có phải là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận của bạn hay không.

Tư cách thành viên

Ghi lại và theo dõi tư cách thành viên cho tất cả các thành viên. Thay đổi trạng thái thành viên để theo dõi các thành viên mới hoặc tương lai. Ghi lại chi tiết thanh toán để đặt trạng thái hoặc cấp độ thành viên phù hợp cho mỗi người.

Phân cấp thành viên

Cho dù thành viên của bạn là người sáng lập, cá nhân hay người tổ chức, bạn có thể ghi lại bất kỳ loại thành viên nào. Bạn có toàn quyền tự do tạo và chỉ định các loại thành viên khác nhau.

Tình nguyện viên

Ngoài các thành viên, các tình nguyện viên cũng rất quan trọng đối với nhiều tổ chức phi chính phủ. Phân loại tình nguyện viên dựa trên danh mục bạn xác định. Tình trạng sẵn có và trạng thái của mỗi tình nguyện viên có thể được ghi lại, cùng với các kỹ năng mà họ có thể đóng góp.

Nhà hảo tâm 

Không phải ai cũng quan tâm đến việc trở thành một thành viên. Ghi lại các cá nhân hoặc tổ chức (bao gồm cả địa chỉ và chi tiết liên hệ của họ) đã quyên góp một lần hoặc nhiều lần.

Xin tài trợ

Một số tổ chức phi chính phủ có thể nhận được tài trợ từ chính phủ hoặc tổ chức, trong khi các tổ chức phi chính phủ khác có thể tài trợ cho người khác. Bất kể khoản tài trợ nào, thật dễ dàng để ghi lại và theo dõi trên phần mềm.

Kế toán đa tiền tệ

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể nhận được sự đóng góp lớn từ nước ngoài hoặc có thể đặt các mặt hàng từ nước ngoài. Phần mềm ERP đơn giản hóa các giao dịch tiền tệ. Quản lý các giao dịch và báo cáo bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Lập hóa đơn 

Ghi lại hóa đơn mua hàng cho các mặt hàng bạn đặt hàng và sử dụng trong dự án phi lợi nhuận của mình. Xử lý các giao dịch và hóa đơn nhanh hơn với các mẫu in tùy chỉnh.

Khả năng tùy chỉnh nhanh chóng

Tùy biến phần mềm ERP NGO cho riêng tổ chức của bạn. Map dữ liệu quan trọng nhất của bạn bằng cách thêm các trường tùy chỉnh trong biểu mẫu thu thập thông tin. Tùy chỉnh hành vi của biểu mẫu, tùy chọn ẩn các trường dựa trên vai trò của người dùng và tạo tất cả các định dạng xuất dữ liệu báo cáo theo nhu cầu của bạn.

Tổng quát

Quản lý tốt các dự án không chỉ là việc lập hồ sơ các nhiệm vụ, yêu cầu về thời gian và cập nhật trạng thái cho các bên liên quan. Vòng đời quản lý dự án là một hệ thống có tổ chức gồm các quy trình, giai đoạn và kiểm soát

Đăng ký

Khám phá những tính năng tuyệt vời giúp vận hành Doanh nghiệp của bạn.