Giải pháp quản lý Doanh nghiệp với Phần mềm ERP

Phiên bản cốt lõi của ERP có tất cả các tính năng quan trọng mà bạn cần để quản lý các vấn đề cơ bản về doanh nghiệp của mình.

Các tính năng miễn phí chung

Dưới đây là một số lợi ích bạn nhận được khi sử dụng ERP của TechUp

Hồ sơ công ty của riêng bạn

Phân quyền kiểm soát các hoạt động

Hỗ trợ hầu hết các loại tiền tệ

Tổng quan về tất cả các Module

Email thông báo với các mẫu tùy chọn

Trợ giúp 24/7 từ bộ phận hỗ trợ

Quy trình triển khai ERP tại TechUp

Với quy trình triển khai của TechUp sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Có được ‘cảm giác’ thực sự về giải pháp quản lý Doanh nghiệp tất cả trong một hệ thống phần mềm ERP

Giải pháp Bán Lẻ

Với giải pháp bán lẻ của ERP việc đo lường, quản lý giúp cải thiện việc bán hàng từ đó bán được nhiều hơn, ​theo dõi hàng tồn kho, quản lý khách hàng và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Giải pháp dành cho Ngành Dịch Vụ

Cho biết khách hàng tiềm năng và khách hàng đã mua, lên kế hoạch cho các dịch vụ của bạn, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, quản lý và lập hóa đơn.

Giải pháp cho Nghành Phân Phối

Theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giảm việc sai sót trong thu mua, kiểm soát hàng tồn kho, áp dụng chương trình khuyến mại và đơn giản hóa hoạt động kinh doanh phân phối.

Giải pháp cho Nghành Sản Xuất

Với giải pháp sản xuất giúp đơn giản hoá chu trình, theo dõi mức tiêu thụ nguyên vật liệu, lên kế hoạch dự trù nguyên liệu sản xuất và xử lý hợp đồng phụ.

Giải pháp cho Nghành Giáo Dục

Nền tảng của chúng tôi với giao diện đơn giản, dễ nhìn giúp việc quản lý học sinh, giáo viên, các khoá học và chương trình học của các trướng học trở nên dễ dàng hơn.

Giải pháp lĩnh vực Sức Khoẻ

Tất cả dữ liệu quan trọng trong tầm tay bạn để đưa ra quyết định phù hợp với sức khoẻ người bệnh.

Giải pháp Phi Lợi Nhuận

Điều hành tổ chức phi lợi nhuận của bạn một cách suôn sẻ bằng cách theo dõi các thành viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ và các tổ chức cá nhân.

Tổng quát

Quản lý tốt các dự án không chỉ là việc lập hồ sơ các nhiệm vụ, yêu cầu về thời gian và cập nhật trạng thái cho các bên liên quan. Vòng đời quản lý dự án là một hệ thống có tổ chức gồm các quy trình, giai đoạn và kiểm soát.