Giải pháp cho nghành Giáo Dục

Nền tảng của chúng tôi với giao diện đơn giản, dễ nhìn giúp việc quản lý học sinh, giáo viên, các khoá học và chương trình học của các trướng học trở nên dễ dàng hơn.
Các tính năng miễn phí chung
Dưới đây là một số lợi ích bạn nhận được khi sử dụng ERP của TechUp

Hồ sơ công ty của riêng bạn

Phân quyền kiểm soát các hoạt động

Hỗ trợ hầu hết các loại tiền tệ

Tổng quan về tất cả các Module

Email thông báo với các mẫu tùy chọn

Trợ giúp 24/7 từ bộ phận hỗ trợ

Quy trình triển khai ERP tại TechUp

Với quy trình triển khai của TechUp sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Có được ‘cảm giác’ thực sự về giải pháp quản lý Doanh nghiệp tất cả trong một hệ thống phần mềm ERP

Phần mềm dành cho hệ thống giáo dục

Nền tảng của chúng tôi với giao diện đơn giản, dễ nhìn giúp việc quản lý học sinh, giáo viên, các khoá học và chương trình học của các trướng học trở nên dễ dàng hơn.

ERP cho các cơ sở giáo dục

Thời gian gần đây do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai và với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hệ thống giáo dục công và tư nên nghành giáo dục đang đẩy mạnh tìm kiếm, xây dựng các giải pháp công nghệ trong giáo dục để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với kiến thức.

Tăng năng suất, nổi bật hơn so với hệ thống cũ và tập trung vào những gì quan trọng như học thuật. ERP là một giải pháp quản lý thông tin sinh viên, quản lý nhân viên và có thể giúp bạn lưu giữ tất cả thông tin quan trọng trong một hệ thống tích hợp.

Ứng viên sinh viên

Quản lý các ứng dụng cho tất cả các chương trình của bạn ở một nơi. Sau khi một sinh viên đăng ký chương trình của bạn, bạn có thể tạo hồ sơ Ứng viên Sinh viên. Nếu bạn chấp thuận sinh viên, bạn có thể thêm họ vào tổng thể sinh viên của mình

Lưu trữ thông tin cá nhân học sinh

Lưu trữ chi tiết các thông tin cá nhân như ảnh, ngày sinh và địa chỉ. Nó cũng ghi lại người giám hộ của học sinh. Bạn cũng có thể đính kèm các tài liệu như ảnh của học sinh, bằng cấp và hơn thế nữa!

Kho lưu trữ tài liệu

Mọi người có thể tìm và truy cập các tài liệu quan trọng đối với mỗi học sinh. ERPNext cho phép bạn tải lên và chia sẻ các tệp đa phương tiện (chẳng hạn như hình ảnh, video, tài liệu). Bạn có thể chọn tải tệp lên trực tiếp hoặc sử dụng liên kết web.

Giảng viên

Bạn có thể xác định lịch học (bao gồm ngày học và số phòng) và liên kết lịch trình đó với người hướng dẫn và sinh viên thích hợp. Trong khi tạo kế hoạch đánh giá cho một nhóm sinh viên, bạn cũng có thể liên kết một người hướng dẫn với tư cách là giám khảo hoặc người giám sát cho đánh giá đó.

Đăng ký môn học

Đăng ký môn học là hồ sơ ghi danh của sinh viên và các khóa học được chọn cho một năm học cụ thể và (tùy chọn) học kỳ. Nếu một sinh viên đã đăng ký vào một môn học, thì bạn có thể tạo Đăng ký môn học của họ. Các khóa học bắt buộc trong chương trình đó sẽ được tự động điền vào bảng Các khóa học đã đăng ký của học sinh, trong khi các khóa học tự chọn hoặc tùy chọn có thể được chọn thủ công.

 

Môn học & Khóa học

Thật dễ dàng để thiết lập các chương trình giáo dục của riêng bạn – tiến độ học tập cho từng đối tượng trong tất cả các giai đoạn của giáo dục chính quy. Bạn có thể bao gồm các khóa học hoặc môn tự chọn trong một chương trình và thậm chí bạn có thể đặt các khóa học là bắt buộc. Nhập một mã duy nhất cho mỗi chương trình và bạn cũng có thể liên kết từng chương trình với bộ phận của chương trình đó.

Quản lý chuyên cần của học sinh

Phần mêm cho phép bạn theo dõi và quản lý việc đi học của từng học sinh, hàng ngày vào bất kỳ lúc nào. Mô-đun Điểm danh được thiết kế để giúp giáo viên dễ dàng đánh dấu sự hiện diện của học sinh trong giờ học. Công cụ Điểm danh Sinh viên cho phép người hướng dẫn đánh dấu sự có mặt của sinh viên nhanh hơn.

Học phí

Duy trì hồ sơ các khoản phí thu được từ sinh viên. Nó có thể bao gồm các loại khác nhau như, thăm quan và chỗ ở. Cấu trúc này dựa trên chương trình và các môn được lựa chọn. Bạn cũng có thể nhận được số tiền thanh toán và chi tiết số tiền chưa thanh toán trong mô-đun này.

Kế hoạch đánh giá

Để lên lịch đánh giá hoặc kiểm tra cho một nhóm học sinh, cho một khóa học cụ thể? Chỉ cần tạo một kế hoạch đánh giá. Với loại tài liệu này, bạn có thể nắm bắt các thông tin chi tiết như nhóm học sinh, thang điểm, tiêu chí đánh giá, giám khảo, giám sát và hơn thế nữa! Việc lên kế hoạch đánh giá và xem kết quả đánh giá trở nên dễ dàng hơn với công cụ. Kết quả đánh giá của chúng tôi.

Tổng quát

Quản lý tốt các dự án không chỉ là việc lập hồ sơ các nhiệm vụ, yêu cầu về thời gian và cập nhật trạng thái cho các bên liên quan. Vòng đời quản lý dự án là một hệ thống có tổ chức gồm các quy trình, giai đoạn và kiểm soát

Đăng ký

Khám phá những tính năng tuyệt vời giúp vận hành Doanh nghiệp của bạn.