Cài đặt

Máy tính (PC, Laptop), thiết bị di động và thiết bị mã vạch có thể được yêu cầu cho thiết lập ERPNext của bạn. Bất kỳ phần cứng nào thuộc sở hữu của bạn sẽ tương thích với hệ thống ERPNext. Trong quá trình triển khai, Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định xem có cần thêm phần cứng nào không và đưa ra các khuyến nghị cho trường hợp sử dụng cụ thể của công ty bạn.

Việc triển khai nhanh ERPNext có thể được hoàn thành trong ít nhất một tháng nhưng cũng có thể mất 6 tháng hoặc lâu hơn tùy thuộc vào mô hình Công ty của bạn