ERP

Thời gian triển khai hệ thống có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không có thời gian cụ thể cho từng dự án ví dụ:

  • Số lượng người dùng
  • Chức năng / Module đang được triển khai

Chúng tôi sẽ cùng với bạn để thống nhất phạm vi, yêu cầu và thời hạn của dự án, do đó bạn sẽ có sự hiểu biết trước về thời gian của dự án.

 

Bạn quản lý hầu hết các khía cạnh của doanh nghiệp như mua, bán, theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý nhân sự,… với nhiều module khác nữa

ERPNext được định cấu hình để sử dụng HTTPS và sử dụng các phương pháp để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Hệ thống ERP mã nguồn mở cung cấp cho các công ty đòn bẩy và sức mạnh để phát triển mà không cần chi phí lớn, thiết lập nhanh hơn, tùy chỉnh dễ dàng.

Kết quả quan trọng nhất từ ​​việc triển khai hệ thống ERP là hiệu quả và lợi nhuận. Hệ thống ERP của ErpTechUp sẽ hợp lý hóa dữ liệu và quy trình của bạn, cho phép công ty của bạn tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, một hệ thống dễ sử dụng làm hiệu quả công việc của nhân viên và giảm thiểu chi phí đào tạo.

Các giải pháp ERP có thể được triển khai cho nhiều ngành, lĩnh vực: Sản xuất, Dịch vụ, Giá trị gia tăng, Giáo dục, Nông nghiệp, Bán lẻ, Phân phối, Phi lợi nhuận và Chăm sóc sức khỏe… Liên hệ với ErpTechUp để cho chúng tôi biết về các phương pháp kinh doanh độc đáo của bạn và tư vấn cho bạn về việc sử dụng ERP có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không.

ERP là từ viết tắt của cụm từ “Enterprise Resource Planning”. Phần mềm ERP được thiết kế để giúp các công ty quản lý hoạt động kinh doanh, cung cấp khả năng hiển thị các thông tin sẵn có, từ: tài chính, lao động, thời gian, nguyên vật liệu, tài chính hoặc các khía cạnh khác. Các tổ chức sử dụng phần mềm ERP để giảm thiểu mức độ phức tạp của các quy trình kinh doanh như nhận đơn đặt hàng, lên lịch hoạt động của nhà máy, theo dõi nguyên liệu thô và báo cáo về dự án.