Khách Hàng

Cách tạo ra khách hàng tiềm năng mà Doanh nghiệp cần biết

Cách tạo ra khách hàng tiềm năng mà Doanh nghiệp cần biết

Cho dù bạn đang tiến hành hoạt động kinh doanh của mình cho các mục đích B2B hay B2C, thì việc tạo ra các khách hàng tiềm năng là rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là tạo ra những khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn chuyển thành khách hàng trả tiền. Nếu bạn […]

17.12.2021 Xem thêm
Những lợi ích của phần mềm CRM đối với Doanh nghiệp

Những lợi ích của phần mềm CRM đối với Doanh nghiệp

Các bộ phận khác nhau trong Doanh nghiệp sử dụng phần mềm CRM vì những lý do riêng. Chẳng hạn như nhóm hỗ trợ chủ yếu sử dụng phần mềm CRM để quản lý yêu cầu hỗ trợ, trong khi phần mềm  CRM này giúp Marketing ghi lại phản ứng của khách hàng đối với […]

24.11.2021 Xem thêm
Những trở ngại lớn của doanh nghiệp có thể được xóa bỏ với phần mềm ERP

Những trở ngại lớn của doanh nghiệp có thể được xóa bỏ với phần mềm ERP

Chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc điều hành công việc kinh doanh của mình. Mọi công ty khởi nghiệp đều phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Họ vượt qua những rào cản này với sự giúp đỡ từ ý kiến ​​của các chuyên gia và kinh nghiệm […]

20.11.2021 Xem thêm