HRM

7 Quy trình quản lý nhân sự chiến lược chính để thành công trong kinh doanh

7 Quy trình quản lý nhân sự chiến lược chính để thành công trong kinh doanh

Thậm chí chỉ một thập kỷ trước, Quản lý Nguồn nhân lực (HRM) là tất cả về việc thuê và quản lý nhân viên nhưng bây giờ nó được tích hợp với các chiến lược, mục tiêu của công ty. Do đó, các chuyên gia nhân sự có nhiều phạm vi hơn để làm việc […]

30.08.2022 Xem thêm
HRM và quản lý nhân sự (PM) khác nhau như thế nào? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

HRM và quản lý nhân sự (PM) khác nhau như thế nào? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Bạn phải cần một cấu trúc mạnh mẽ để quản lý các nhân viên trong Công ty của bạn. Hai cách tiếp cận cơ bản mà bạn có thể sử dụng là: Quản lý Nhân sự (PM) và Quản lý Nguồn nhân lực (HRM). Bạn có thắc mắc về sự khác biệt thực sự giữa […]

07.07.2022 Xem thêm
Các vấn đề liên quan tới hệ thống CRM và cách khắc phục

Các vấn đề liên quan tới hệ thống CRM và cách khắc phục

Hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) được cho là sẽ nâng cao năng suất và hiệu quả nhóm của bạn bằng cách sắp xếp hợp lý các truy vấn của khách hàng và quản lý chúng một cách dễ dàng. Nhưng nếu bạn đang gặp phải các vấn đề khi sử dụng hệ […]

15.04.2022 Xem thêm