HRM và quản lý nhân sự (PM) khác nhau như thế nào? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

07.07.2022

Bạn phải cần một cấu trúc mạnh mẽ để quản lý các nhân viên trong Công ty của bạn. Hai cách tiếp cận cơ bản mà bạn có thể sử dụng là: Quản lý Nhân sự (PM)Quản lý Nguồn nhân lực (HRM). Bạn có thắc mắc về sự khác biệt thực sự giữa HRM và quản lý nhân sự (PM)  không?

Về cơ bản, quản lý nhân sự (PM) tập trung vào các hoạt động hành chính, chẳng hạn như thuê nhân viên, tiền lương, đào tạo và hội nhập Công ty. Trong khi HRM tập trung để đo lường nhu cầu của tổ chức và liên tục xem xét, điều chỉnh tất cả các hệ thống để đạt được mục tiêu chung.

Mặc dù nhiều chủ Doanh Nghiệp cho rằng Quản lý Nguồn nhân lực(HRM) chỉ là một chức danh mới được trao cho Quản lý Nhân sự. Để bộ phận được công nhận nhiều hơn trong ngành. Ngược lại, một số lượng lớn các chuyên gia nhận thấy sự khác biệt đáng kể giữa quản lý nhân sự và quản lý nhân sự.

Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về quản lý nhân sự và quản lý nguồn nhân lực. Điều này để bạn có thể tích hợp hệ thống phù hợp trong doanh nghiệp của mình.

Biểu đồ so sánh: HRM vs Quản lý nhân sự

Cơ sở để so sánh Quản lý nhân sự Quản trị nhân sự
Định Nghĩa Một khía cạnh của quản lý liên quan đến nhân viên tại nơi làm việc và các mối quan hệ của họ trong công ty. Một nhánh quản lý thiết yếu liên quan đến việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Khách Quan Quản lý mọi người tại nơi làm việc Làm việc vì sự tăng trưởng và phát triển của lực lượng lao động
Cách tiếp cận Cổ truyền Hiện đại
Xử lý nhân lực Máy móc hoặc Công cụ Tài nguyên & Tài sản
Loại chức năng Chức năng thường xuyên Chức năng chiến lược
Cơ sở Đánh giá công việc Đánh giá hiệu suất
Vai trò quản lý Giao dịch Biến đổi
Liên lạc Gián tiếp Trực tiếp
Quản lý lao động Hợp đồng  tập thể Hợp đồng cá nhân
Cơ sở để so sánh Quản lý nhân sự Quản trị nhân sự
Nghĩa Một khía cạnh của quản lý liên quan đến nhân viên tại nơi làm việc và các mối quan hệ của họ trong công ty. Một nhánh quản lý thiết yếu liên quan đến việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Khách quan Quản lý mọi người tại nơi làm việc Làm việc vì sự tăng trưởng và phát triển của lực lượng lao động
Cách tiếp cận Cổ truyền Hiện đại
Xử lý nhân lực Máy móc hoặc Công cụ Tài nguyên & Tài sản
Loại chức năng Chức năng thường xuyên Chức năng chiến lược
Cơ sở thanh toán Đánh giá công việc Đánh giá hiệu suất
Vai trò quản lý Giao dịch Biến đổi
Liên lạc gián tiếp Thẳng thắn
Quản lý lao động Hợp đồng thương lượng tập thể Hợp đồng cá nhân
Cơ sở để so sánh Quản lý nhân sự Quản trị nhân sự
Nghĩa Một khía cạnh của quản lý liên quan đến nhân viên tại nơi làm việc và các mối quan hệ của họ trong công ty. Một nhánh quản lý thiết yếu liên quan đến việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Khách quan Quản lý mọi người tại nơi làm việc Làm việc vì sự tăng trưởng và phát triển của lực lượng lao động
Cách tiếp cận Cổ truyền Hiện đại
Xử lý nhân lực Máy móc hoặc Công cụ Tài nguyên & Tài sản
Loại chức năng Chức năng thường xuyên Chức năng chiến lược
Cơ sở thanh toán Đánh giá công việc Đánh giá hiệu suất
Vai trò quản lý Giao dịch Biến đổi
Liên lạc gián tiếp Thẳng thắn
Quản lý lao động Hợp đồng thương lượng tập thể Hợp đồng cá nhân
Khả năng phán đoán Nhanh Nhanh
Hành động quản lý Thủ tục Nhu cầu kinh doanh
Quyết định Chậm Nhanh
Thiết kế công việc Phân công lao động Nhóm / Đội
Các chức năng chính Thuê nhân viên, trả công, đào tạo và hòa hợp. Tuyển dụng & nhân sự, Cơ hội việc làm bình đẳng, Phát triển nhân sự, Chế độ đãi ngộ, Quan hệ nhân viên, Tăng trưởng liên tục, v.v.

Quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự(PM) là một chức năng quản trị tập trung vào việc thuê và phát triển nhân viên trở nên tháo vát hơn cho công ty. Nó xác định nhân sự phù hợp cho hoạt động tổ chức.

Hơn nữa, đây là một cách tiếp cận truyền thống để quản lý nhân viên. Trong một số tổ chức, nó được coi là một phân nhóm nhân sự chỉ tập trung vào quản trị.

Các nhà quản lý nhân sự giám sát quá trình tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp của nhân viên trong tổ chức. Họ chịu trách nhiệm tuyển dụng tài năng mới, đào tạo nhân viên mới và hỗ trợ họ khi cần thiết trong sự nghiệp của họ.

Nhiều công ty có giám đốc nhân sự như một phần của nhóm nhân sự lớn hơn. Nhưng hầu hết các công ty nhỏ hơn thuê các chuyên gia nhân sự của họ với tư cách là người quản lý cá nhân để thực hiện tất cả các nhiệm vụ hành chính.

Các lĩnh vực quản lý nhân sự quan tâm

PM tập trung vào các hạng mục nhân sự hành chính cụ thể. Nó bao gồm lập kế hoạch, phân tích công việc, phân phối tiền lương, đánh giá hiệu suất và các chương trình phúc lợi.

Nó cũng liên quan đến việc tuyển dụng, sàng lọc, định hướng nhân viên mới và đào tạo. Hơn nữa, bên cạnh đó, các nhà quản lý nhân sự chăm lo lương thưởng cho nhân viên, giải quyết tranh chấp và bảo mật dữ liệu của nhân viên.

Tầm quan trọng của quản lý nhân sự:

Vì nhân viên là tài sản quý giá nhất của một tổ chức. Nhưng tuyển dụng sai có thể phá hủy cấu trúc công ty của bạn. Hơn nữa, PM đảm bảo tuyển dụng các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu. Và cung cấp một môi trường hoàn hảo để phát triển.

Giải thích về Quản lý Nguồn nhân lực

HRM là một chức năng tổ chức giải quyết việc phát triển, tạo động lực và duy trì nguồn nhân lực theo một cách cụ thể. Vì vậy, mọi người có thể cống hiến hết mình cho công ty. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một nơi làm việc lấy nhân viên làm trung tâm thông qua quản lý nhân lực có hệ thống.

Chủ yếu, nó bắt đầu với việc lựa chọn, định hướng và đào tạo. Làm cho nhân viên thông qua các kỹ thuật đánh giá hiệu suất quản trị viên có thể phân tích giá trị thực sự của họ. Nó giúp đánh giá tốt hơn nhân viên của bạn và đặt thang lương chính xác để tránh bị bóc lột.

Ngoài ra, quy trình này quản lý các vấn đề liên quan đến nhân viên trong công ty. Chẳng hạn như lương thưởng, tăng trưởng, an toàn, phúc lợi, v.v. HRM là một gói quản lý nhân viên hoàn chỉnh . Điều này cũng đề cập đến một chức năng có hệ thống là xây dựng tinh thần đồng đội và làm việc theo nhóm.

HRM chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển một môi trường làm việc tương tác. Vì vậy, mọi người có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hài lòng và đạt được mục tiêu cuối cùng trong phạm vi các nguồn lực được công nhận.

Các lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực quan tâm

HRM là một chức năng đa ngành. Nó tham gia vào việc lập kế hoạch và quyết định chiến lược và đồng bộ hóa tất cả các chức năng của nguồn nhân lực. Hơn nữa, nó liên quan đến việc mua sắm nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển, và duy trì lực lượng lao động. Ngoài ra, HRM điều phối tất cả các hệ thống trong toàn công ty bao gồm tiếp thị, sản xuất, tài chính, pháp lý và các hệ thống khác.

 

Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực:

Vì vậy, ý nghĩa quan trọng hiện nay của bộ phận nhân sự là nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên bằng cách ưu tiên cho công việc làm việc. Khi giám đốc nhân sự thực hiện các hoạt động quan trọng như vậy, anh ấy / cô ấy rất quý trọng doanh nghiệp kinh doanh của bạn.

So sánh chi tiết giữa quản lý nhân sự và quản lý nguồn nhân lực

Khi chúng ta nói về sự khác biệt giữa HRM và Quản lý nhân sự, HRM được coi là phạm vi rộng hơn nhiều so với quản lý nhân sự. Hãy cùng xem xét sự so sánh chi tiết giữa hai chức năng quản lý chính này dưới đây:

01. Bản chất của Chức năng

HRM là quản lý mọi người trong tổ chức một cách hiệu quả nhất có thể để họ có thể cùng đạt được mục tiêu của công ty. Vì vậy, mục tiêu chính của HR là cho phép nhân viên làm việc ở mức hiệu quả tối đa của họ. Mặt khác, PM là một phần mở rộng của quản lý chung.

Hơn nữa, quy trình làm việc là truyền thống và thường lệ. Vì vậy, nó khuyến khích mọi nhân viên cống hiến hết mình vì mục tiêu của doanh nghiệp.

02. Đối với nhân viên

HRM tập trung vào các hoạt động lấy nguồn lực làm trung tâm. Vì vậy, nó thường coi nhân viên là nguồn lực hoặc tài sản. Nhân viên ở đây được đối xử như những người đàn ông về kinh tế, xã hội và tâm lý.

Nó coi rằng số tiền đầu tư vào nhân viên mang lại doanh thu. Bên trong PM, người lao động được đối xử như các thành phần khác như máy móc, thiết bị, … Hơn nữa, tiền lương, tiền thưởng và phần thưởng được coi là chi phí lao động.

03. Chức năng phản ứng và chủ động

Những người của HRM là những người có chiến lược. Vì vậy, họ không ngừng hướng tới việc quản lý và phát triển một lực lượng lao động tương tác. HRM về bản chất là chủ động vì nó bao gồm các chức năng giám sát và cập nhật liên tục. Nó không chỉ quan tâm đến tình trạng hiện tại của công ty mà còn dự báo những nhu cầu cần thiết trong tương lai và thực hiện các hành động cần thiết.

Ngược lại, quản lý dự án về bản chất là phản ứng. Nó đáp ứng theo yêu cầu của tổ chức. Thực hiện để đảm bảo quan hệ quản lý các biện pháp hòa bình trong hiện tại.

04. Các chiến lược quan trọng

HRM nhấn mạnh đến các hợp đồng linh hoạt. Vì vậy, quản trị viên có thể sửa đổi các quy tắc và điều kiện tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hơn nữa, nó làm việc chăm chỉ để truyền cảm hứng cho nhân viên để họ phát triển không ngừng.

Do đó, nó giúp một nhân viên mới trở thành một người chơi hiệu quả trong nhóm. PM khác biệt tình hình bằng cách áp đặt các quy tắc, thủ tục và hợp đồng nghiêm ngặt. Những yếu tố này xác định mối quan hệ giữa quản lý và lực lượng lao động. Ví dụ, thương lượng tập thể và hợp đồng lao động.

05. Nguyên tắc cơ bản

HRM dựa trên nguyên tắc rằng sự hài lòng trong công việc và tinh thần tốt sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn. Đó là lý do tại sao nó hỗ trợ nhân viên của mình trong mọi khía cạnh. Các nhà quản lý nhân sự cũng chăm sóc tốt cho sức khỏe tinh thần của nhân viên .

Ví dụ, các nhà lãnh đạo nhân sự vĩ đại đã cập nhật các quy trình văn phòng thường xuyên để đối phó với tình hình hậu đại dịch. Vì họ luôn muốn bảo vệ hạnh phúc của các thành viên trong nhóm của họ và toàn thể công ty. Ngược lại, PM hoạt động dựa trên cơ sở rằng một công nhân được tranh chấp là một công nhân làm việc hiệu quả.

06. Yếu tố phụ thuộc

PM là một chức năng độc lập. Nó không được tích hợp với các chiến lược và quy trình của tổ chức. Trong hệ thống này, vai trò công việc được phân bổ cho một nhân viên riêng lẻ.

Mặt khác, bộ phận nhân sự có xu hướng trở thành một phần không thể thiếu trong chức năng tổng thể của công ty. Ở đây, các vai trò công việc được chỉ định giữa các nhóm để mọi người có thể cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung.

07. Quản lý nhân viên

Theo PM, một nhân viên nên làm việc vì mức thù lao được trả cho anh ta. Nhân viên không có quyền chia sẻ quan điểm của họ và tham gia vào việc ra quyết định. Người quản lý PM chỉ xác nhận xem hệ thống chạy có tuân thủ luật lao động hay không. Nhưng họ không nhấn mạnh đến tinh thần của nhân viên.

Thay vì hiểu rõ tình hình, họ quan tâm nhiều hơn đến việc rút lui công việc của một nhân viên. Vì vậy, theo HRM, sự hài lòng của nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Nó coi nhân viên là nguồn lực quý giá nhất cho tổ chức. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ cốt lõi của một giám đốc nhân sự là cung cấp tất cả các phương tiện thiết yếu cho nhân viên để hoàn thành công việc mong muốn.

08. Phạm vi cộng tác

PM hỗ trợ một cách tiếp cận ngược và phạm vi rất hẹp. Bên trong PM nhân viên được coi là thiết bị. Điều này có nghĩa là họ được tạo điều kiện để có thể mang lại kết quả tốt nhất cho công ty. Và một khi mục đích được phục vụ, chúng thậm chí có thể bị loại bỏ.

Ngoài ra, phạm vi tổng thể của HRM tương đối rộng. Coi nhân viên là tài sản, HRM hành động vì lợi ích tốt nhất của nhân viên, đảm bảo sự hợp tác lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm, phần thưởng, v.v.

HRM vs Quản lý nhân sự: Kết Luận

Quản lý nhân sự là một cách quản lý nhân viên truyền thống trong khi HRM tương đối là một cách tiếp cận mới và mang tính chiến lược hơn.

Có một số điểm tương đồng, hai cách tiếp cận quản lý nhân viên này có một số khoảng cách đáng kể. Nếu bạn tập trung vào mục tiêu của HRM; nó củng cố mối liên kết của nhân viên trong một tổ chức bằng cách thực hiện các chiến lược tạo động lực cho bản thân. Mặt khác, quản lý cá nhân tập trung vào việc phát triển một cơ cấu tổ chức nơi một nhân viên bị ràng buộc phải làm việc theo các đặc điểm của công ty. Và nó cũng có thể phải trả giá bằng phúc lợi của một nhân viên.

Trước đây, các công ty chủ yếu nhằm mục đích tăng doanh số bán hàng của công ty. Nhưng HRM thay đổi suy nghĩ và tập trung vào việc tăng năng suất của nhân viên. Dần dần, nó làm tăng sản lượng chung của tổ chức với tỷ suất lợi nhuận ngày càng tăng. Và các chuyên gia nhận thấy cách tiếp cận này hiệu quả hơn và ổn định hơn cho sự tăng trưởng kinh doanh.

Đây là lý do, các chủ doanh nghiệp hiện nay quan tâm nhiều hơn đến phúc lợi của nhân viên . Họ tin rằng một nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc hiệu quả hơn nhiều so với một nhân viên không hạnh phúc. Bên trong HRM, tất cả các yếu tố này đều được xem xét và làm việc chặt chẽ để tăng tỷ lệ hài lòng của nhân viên.

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng cả HRM và PM đều làm việc với việc quản lý nhân viên trong một công ty. Nhưng chức năng làm việc và điểm lấy nét của chúng khác nhau. Để tồn tại trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay, bạn phải có một bộ phận nhân sự mạnh để quản lý nhân viên của mình. Bạn cũng có thể tích hợp một hệ thống tự động như WP HRM để giảm bớt những rắc rối.

Tag:
ERP
HRM
12 phương pháp hay nhất về quản lý kho hiệu quả

12 phương pháp hay nhất về quản lý kho hiệu quả

Quản lý kho hiệu quả là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp hướng tới đạt được hoạt động xuất sắc, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Thực hành kho tốt nhất bao gồm một bộ chiến lược và nguyên tắc toàn diện […]

08.04.2024 Xem thêm
Làm thế nào để chọn loại CRM phù hợp cho doanh nghiệp của bạn vào năm 2024?

Làm thế nào để chọn loại CRM phù hợp cho doanh nghiệp của bạn vào năm 2024?

Sự hài lòng của khách hàng là chìa khóa để duy trì mối quan hệ kinh doanh bền chặt và giữ chân khách hàng. Để giúp bạn làm hài lòng khách hàng và cải thiện ROI kinh doanh của mình, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tìm hiểu về các loại hệ thống CRM khác […]

01.04.2024 Xem thêm
Tầm quan trọng của CRM đối với mọi Doanh nghiệp

Tầm quan trọng của CRM đối với mọi Doanh nghiệp

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, với thị trường dự kiến ​​​​sẽ đạt doanh thu hơn 80 tỷ USD vào năm 2025 . Và tại sao không? Hệ thống phần mềm CRM được triển khai đúng cách có thể mang lại ROI đáng kinh ngạc vượt quá […]

25.03.2024 Xem thêm