Tính Lương

Ứng dụng và lợi ích của ERP trong kinh doanh thực phẩm

Ứng dụng và lợi ích của ERP trong kinh doanh thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Sự phát triển trong lĩnh vực này đang dẫn đầu cho những thách thức kinh doanh mới và sự cạnh tranh ngày càng tăng. Vì vậy, những người trong ngành công nghiệp thực phẩm đang tìm kiếm những cách thức mới […]

17.05.2022 Xem thêm
Quản lý nhân sự là gì & Cách quản lý nguồn nhân lực của bạn với ERP

Quản lý nhân sự là gì & Cách quản lý nguồn nhân lực của bạn với ERP

Công nghệ đã thay đổi cách các doanh nghiệp hoạt động và kết nối với các khách hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang áp dụng công nghệ mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ. Rõ ràng, phần mềm kinh doanh làm tăng năng suất của nhân viên và đảm bảo […]

16.12.2021 Xem thêm
Phần mềm tính lương trong ERP có thể giúp Doanh nghiệp của bạn?

Phần mềm tính lương trong ERP có thể giúp Doanh nghiệp của bạn?

Ngày nay, việc quản lý và xử lý mọi chi tiết của nhân viên thông qua một quy trình thủ công không phải là một lựa chọn khôn ngoan vì tốn rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị các hoạt động tính lương và khớp dữ liệu chấm công vào cuối tháng. […]

26.11.2021 Xem thêm