Quản Lý Tài Sản

Hệ thống POS là gì? Tầm quan trọng của POS trong kinh doanh

Hệ thống POS là gì? Tầm quan trọng của POS trong kinh doanh

Bạn đã bao giờ nhìn thấy hệ thống POS  trong bất kỳ cửa hàng nào chưa? Các máy POS kỹ thuật số này có sẵn chỉ với một nút bấm cho nhiều doanh nghiệp. Mức độ phổ biến của thiết bị POS đang ở mức cao nhất mọi thời đại và thị trường toàn cầu […]

05.09.2022 Xem thêm
Xác định và khắc phục các hạn chế về nguồn lực trong quản lý dự án

Xác định và khắc phục các hạn chế về nguồn lực trong quản lý dự án

Nguồn lực là những gì bạn cần để thực hiện kế hoạch dự án của mình — con người, thiết bị và vật liệu. Quản lý các nguồn lực đó là một phần trong cách bạn thực hiện một dự án thành công. Mỗi nhiệm vụ trong kế hoạch dự án của bạn sẽ có các nguồn […]

23.12.2021 Xem thêm
Quản lý tài sản có thật sự cần thiết với Doanh nghiệp?

Quản lý tài sản có thật sự cần thiết với Doanh nghiệp?

Quản lý tài sản doanh nghiệp ngày nay trở thành một thứ không thể thiếu với Doanh nghiệp. Với các nền tảng kỹ thuật số, bạn có thể kiểm soát từng bộ phận trong doanh nghiệp của mình. Vì vậy, sử dụng phần mềm quản lý tài sản có thể là một phần thưởng cho bạn. […]

06.12.2021 Xem thêm