Bán hàng và mua hàng

Cách quản lý hàng tồn kho với giải pháp phần mềm ERP

Cách quản lý hàng tồn kho với giải pháp phần mềm ERP

Đã có lúc công việc theo dõi hàng tồn kho được thực hiện bằng giấy bút. Các công ty từng có những tủ tài liệu khổng lồ với hàng nghìn ngăn trên khắp nhà kho của họ. Quá trình lập hồ sơ phức tạp và tốn nhiều thời gian vì nhân viên phải sắp xếp các […]

29.12.2021 Xem thêm
Sự phát triển của thị trường phần mềm ERP toàn cầu trong năm 2022

Sự phát triển của thị trường phần mềm ERP toàn cầu trong năm 2022

Thế giới kinh doanh đang thay đổi rất nhanh. Về cơ bản, những thay đổi này được thực hiện bởi các công nghệ 4.0. 10 năm qua đã đưa ra nhiều thay đổi công nghệ mới trong các tổ chức. ERP là một trong những đổi mới lớn nhất trong cuộc cách mạng kỹ thuật số này. Nó […]

24.12.2021 Xem thêm