Bán Hàng

Những lợi ích của phần mềm CRM đối với Doanh nghiệp

Những lợi ích của phần mềm CRM đối với Doanh nghiệp

Các bộ phận khác nhau trong Doanh nghiệp sử dụng phần mềm CRM vì những lý do riêng. Chẳng hạn như nhóm hỗ trợ chủ yếu sử dụng phần mềm CRM để quản lý yêu cầu hỗ trợ, trong khi phần mềm  CRM này giúp Marketing ghi lại phản ứng của khách hàng đối với […]

24.11.2021 Xem thêm