Hệ thống ERP mã nguồn mở cung cấp cho các công ty đòn bẩy và sức mạnh để phát triển mà không cần chi phí lớn, thiết lập nhanh hơn, tùy chỉnh dễ dàng.