Chúng tôi cung cấp bốn hạng mục bảo trì: hoàn thiện, ngăn ngừa, khắc phục và thích ứng.

Bảo trì hệ thống cung cấp khả năng thích ứng liên tục để giữ cho hệ thống của bạn hoạt động ở hiệu suất tối ưu. 

– Bảo trì khắc phục bao gồm sửa lỗi và chẩn đoán sự cố và biện pháp khắc phục.

– Bảo trì thích ứng giúp hệ thống luôn cập nhật với bất kỳ thay đổi nào trong tích hợp hoặc cập nhật phần mềm.

– Backup dữ liệu tránh thất thoát và mất dữ liệu