Các giải pháp ERP có thể được triển khai cho nhiều ngành, lĩnh vực: Sản xuất, Dịch vụ, Giá trị gia tăng, Giáo dục, Nông nghiệp, Bán lẻ, Phân phối, Phi lợi nhuận và Chăm sóc sức khỏe… Liên hệ với ErpTechUp để cho chúng tôi biết về các phương pháp kinh doanh độc đáo của bạn và tư vấn cho bạn về việc sử dụng ERP có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không.